Technologie beïnvloedt huisvestingskeuzes Rijnstate

Rijnstate loopt mee voorop in de technologische vernieuwing van de ziekenhuiszorg in Nederland. Volgens Willem-Jan Hanegraaf, Programmadirecteur Bouw van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, is dat spannend, maar noodzakelijk om het ziekenhuis toekomstbestendig te houden.

Rijnstate heeft vier locaties: in Arnhem-Noord, Arnhem-Zuid, Zevenaar en Velp. Eind januari werd bekend dat de locatie in Velp gaat sluiten. De zorgfuncties uit Arnhem-Zuid en Velp worden verplaatst naar een nieuwe locatie in Elst. Met dit besluit wil Rijnstate ‘de zorg betaalbaar en dichtbij de patiënt houden’.

Willem-Jan Hanegraaf
Willem-Jan Hanegraaf

Videoconsulting

“Het zorglandschap verandert onder invloed van nieuwe technologie en digitalisering. De zorg kan efficiënter en moet betaalbaar blijven”, verklaart Willem-Jan. “Er komen allerlei ontwikkelingen op ons af en we moeten ons continu afvragen wat het effect daarvan is op onze organisatie. Een voorbeeld hiervan is klinisch monitoren op afstand. Poliklinische afspraken zullen in de toekomst gedeeltelijk worden vervangen door videoconsulting, waarbij de patiënt en arts contact hebben via de webcam. De patiënt kan de arts op afstand laten meekijken en de patiënt krijgt inzage in zijn elektronisch patiëntendossier. Wij geloven in deze technologie, die voordelig is voor beide partijen. Patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Ook intercollegiaal overleg tussen ziekenhuizen zal steeds vaker op deze manier gebeuren.”

Huisvesting en mobiliteit

Een technologische innovatie als videoconsulting klinkt eenvoudig, maar heeft grote gevolgen. “Het beïnvloedt de strategische keuzes die ons ziekenhuis maakt op het gebied van huisvesting en mobiliteit”, aldus Willem-Jan. “Als poliklinische afspraken vaker digitaal plaatsvinden, heb je minder grote gebouwen en parkeervoorzieningen nodig. Daar staat tegenover dat er extra belplekken met
videoverbinding moeten worden gerealiseerd."

"Ook is een infrastructuur nodig die data driven oplossingen ondersteunt en die is berekend op het streamen van beelden. Dat stelt ons voor de vraag: gaan we zelf datacenteroplossingen verzorgen of kopen we die in? En hoe creëren we flexibiliteit in onze vastgoedportefeuille? De techniek verandert vrijwel dagelijks, terwijl je voor vastgoedbeheer twintig tot dertig vooruit moet kijken. Medische apparatuur heeft een afschrijftermijn van vijf tot zeven jaar. Dat maakt het spannend om de juiste keuzes te maken.”

Zorg staat voorop

Rijnstate wil een brug slaan tussen de ontwikkelingen in de zorg en de medische technologie. “We houden onze zorgambities goed voor ogen en zijn kritisch op onze processen. Ook kijken we wat de gebouwde omgeving en moderne technieken kunnen bijdragen. We gaan niet voor leuke gadgets, maar kiezen bewust voor technologieën die waarde toevoegen en het zorgproces optimaliseren.”

Een resultaat van deze aanpak is de vernieuwde polikliniekomgeving in Zevenaar. “We hebben een
harmonicamodel gebouwd, waarbij alle vakgroepen gebruik kunnen maken van dezelfde faciliteiten”, vertelt Willem-Jan. “Moderne technieken, zoals digitale aanmeldzuilen en de mogelijkheid om online afspraken te maken, en het slim combineren van ruimten en wachtgebieden stellen ons in staat om te groeien zonder uitbreiding van het aantal vierkante meters. Momenteel wordt het BIM-model omgezet naar onze facilitaire managementsystemen. We gaan data inzetten om zaken als beheer en onderhoud en de schoonmaak efficiënter en kostenbesparend te doen.”

Samenwerking

Willem-Jan gelooft dat je elkaar nodig hebt om de zorg beter te maken. “We werken samen met universiteiten, umc’s en met huisartsen, verloskundigen en apothekers in de regio. Met het Nederlands Openluchtmuseum en Burgers’ Zoo in Arnhem hebben we afspraken gemaakt over parkeren in de daluren.” Ook het bedrijfsleven is belangrijk, stelt Willem-Jan. “Sinds 2013 trekken Rijnstate en Unica samen op. De medewerkers van Unica zijn oprecht geïnteresseerd en stellen
goede, functionele vragen. Samen bedenken we de beste oplossing: wij vanuit de inhoud, zij vanuit de techniek. Zo is de polikliniekomgeving in Zevenaar tot stand gekomen: binnen budget, sneller en beter dan het oorspronkelijke plan.”

Glazen bol

De toekomst is onvoorspelbaar. Willem-Jan: “Wie kan met zekerheid zeggen hoe de wereld en het zorglandschap er over tien jaar uitzien? Ik heb ook geen glazen bol, maar door in gesprek te blijven en open te staan voor samenwerking gaan wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Dit artikel werd gepubliceerd in ons relatiemagazine CommUNICAtie (voorjaar 2019).