KLM

KLM ICT en HR reguleren door overheidsmaatregelen schaarse kantoorwerkplekken tijdens pilot met de Save a Desk App

Tijdens de crisis werd als gevolg van de overheidsmaatregelen met betrekking tot het 1,5m afstand houden, het aantal werkplekken op kantoor erg beperkt. Waar er eerst volledig vanaf kantoor werd gewerkt verplaatste het werk zich de afgelopen periode naar de thuiswerkplek. KLM zocht tijdens de crisis daarom naar een manier om de beschikbare kantoorwerkplekken zo optimaal mogelijk in te zetten.

De complete referentiecase kun je hieronder downloaden:

klm-klantcase