'Huisvaders’ Unica winnen vertrouwen Rijkswaterstaat

Unica Building Services gaat het integrale onderhoud uitvoeren van 355 gebouwen en terreinen van Rijkswaterstaat in Midden- en Zuid Nederland. “Unica heeft deze unieke aanbesteding verkregen vanwege zijn kennis en kunde”, zegt Raymond Krukkert, projectmanager vastgoed bij Rijkswaterstaat. “Ze hebben de opgave begrepen en doorleefd.”

Unica gaat met Rijkswaterstaat samenwerken op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). “We verwachten dat Unica ons adviseert en met voorstellen komt. Unica is dus zelf volledig verantwoordelijk voor het behalen en vasthouden van het onderhoudsniveau”, aldus Raymond. “Het is een integraal prestatiecontract, waardoor het aantal raakvlakken met verschillende partijen sterk is verminderd. Het is voor het eerst dat we een prestatiecontract op deze manier hebben uitgeschreven, dus ook voor ons is dit contract uniek. We verwachten dat het leidt tot een hogere servicegraad en lifecycle-onderhoud. Oftewel, dat onze locaties niet alleen goed onderhouden worden, maar ook up-to-date blijven qua techniek, mode en trends.”

Foto: Raymond Krukkert (eerste van links) tijdens contractondertekening met Unica.

Grijs en groen
Verduurzaming van het ‘grijs en groen’ is volgens Raymond een belangrijk onderdeel van de opdracht. “Als publieke dienst willen we het goede voorbeeld geven. Alle kantoren moeten in 2023 minimaal energielabel C en in 2030 minimaal label A hebben. Ook willen we dat ons hele areaal in 2030 van het gas af is. En onze ambitie reikt nog veel verder. Zo streven we naar 20 procent CO2-reductie, ‘no waste’, optimaal hergebruik van materialen en willen we met het groenonderhoud de biodiversiteit op onze terreinen verder verbeteren. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar mijn ervaring is, dat als je goed nadenkt over duurzaamheid, deze ‘lifecycle’ geen extra geld hoeft te kosten. We willen een voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid in Nederland.”

Professioneel
Waar Unica de gebouwen en terreinen van Rijkswaterstaat in Midden- en Zuid Nederland voor haar rekening neemt, werkt Rijkswaterstaat voor de regio Noord samen met BAM. “We zijn blij met twee professionele partijen en hebben vertrouwen in een goede uitkomst”, zegt Raymond. “Unica heeft een sterk plan van aanpak. Vooral het idee om ‘huisvaders’ aan te stellen die de bevoegdheid hebben om ter plekke beslissingen te nemen, spreekt me erg aan. De ‘huisvaders’ horen en zien wat er nodig is. Verder reken ik erop dat Unica en BAM elkaar zullen uitdagen en versterken. Dat zij zichzelf en ons ‘stretchen’ met vernieuwende, duurzame ideeën die Rijkswaterstaat verder brengen.”

Grootste opdracht ooit
Voor Unica Building Services is dit het grootste contract ooit met een looptijd van maximaal tien jaar. Unica gaat voor Rijkswaterstaat alle beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren voor:

  • 143 loodsen
  • 101 gebouwgebonden terreinen
  • 68 steunpunten
  • 20 historische woningen
  • 13 districtskantoren
  • 7 historische vuurtorens
  • 3 wegverkeerscentrales

Bij de locaties en gebouwen zijn tevens de beveiligingsinstallatie, terreinverlichting en brandveiligheid onderdeel van de opdracht.


Dit artikel werd gepubliceerd in ons relatiemagazine CommUNICAtie (zomer 2018).