De toren is zilver, het comfort is goud…

Fier torent “De Zilveren Toren” met zijn zeventien verdiepingen tussen de stedelijke bebouwing in de wijk Het Bezuidenhout in het stadsdeel Haagse Hout in Den Haag. Het zilvergrijze gebouw biedt huisvesting aan kantoormedewerkers van allerlei pluimage waarvan de meeste zich bezighouden met pensioenvoorzieningen in de bouwsector. 

De Zilveren Toren is recent gerenoveerd. De vastgoedeigenaar had de ambitie, om in plaats van nieuwbouw, een pand dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw is gebouwd te voorzien van alle moderne faciliteiten en werkcomfort dat in de éénentwintigste eeuw verwacht mag worden. Het gebouw is na de renovatie modern ingericht met onder andere verticale vegetatie, een fitnessruimte en meerdere restaurants en multifunctionele werkruimten. Om de gebruikerseisen en wensen te vertalen naar technische oplossingen is Unica Building Automation gevraagd als hoofdaannemer en eindverantwoordelijke op te treden. Voor de realisatie van dit ambitieuze project maakte Unica Building Automation gebruik van de installatietechnische expertise van Unica Building Projects.

zilveren toren interieur


Van oud naar nieuw…
De Zilveren Toren is voorzien van klimaatplafonds waarbij de energie-uitwisseling plaatsvindt op basis van straling. Deze wijze van energieoverdracht wordt door de gebruikers van het pand als zeer comfortabel ervaren. Bij klimaatplafonds wordt de luchttoevoer bepaald op basis van behoefte aan verse lucht en niet door de benodigde koelcapaciteit. 
De luchtcirculatie in de ruimte is daardoor lager dan bij conventionele systemen en de kans op tochtverschijnselen is minimaal. Daarnaast wordt zeer gecontroleerd energie verbruikt waardoor deze oplossing uiterst duurzaam is. Om de temperatuur zo min mogelijk te laten fluctueren wordt in de nacht de zonnewering gebruikt als isolatiemedium om de warmte of koude in het gebouw vast te houden. 

De klimaatinstallatie wordt op basis van weersverwachtingen gestuurd. De gebouwenautomatisering kent alle bouwkundige eigenschappen van het gebouw zoals warmteabsorptie en het thermische effect van zonnestraling op het aanwezige glas in de buitengevel. De regeling ontvangt continu data over de lokale weersverwachting en is daardoor in staat om proactief te reageren op weersveranderingen. Dit gecombineerd met de geplande bezettingsgraad in het gebouw wordt de meest optimale aansturing van de klimaatinstallatie berekend met een minimaal energieverbruik. 

Om elektrisch energieverbruik tot een minimum te reduceren worden alle wandcontactdozen (stopcontacten) en verlichtingsgroepen uitgeschakeld als alle gebruikers het pand hebben verlaten. Het stroomverbruik door brandende verlichting en bureauaccessoires zoals adapters en beeldschermen wordt op deze manier ook tegengegaan en is kenmerkend voor de energiebesparende uitgangspunten van deze renovatie.

“Je hoeft niet altijd nieuw te bouwen om duurzaam te zijn!” 

Voor de renovatie was het energieverbruik extreem hoog. Na een gefaseerde renovatie die in het totaal twee jaar heeft geduurd, behoort De Zilveren Toren met al zijn moderne technieken tot één van de meest duurzame gebouwen in Den Haag en is daarmee een innovatief prestigeproject waar Unica Building Automation trots op is.

 

zilveren toren