Equipment manufacturing

Plant design draait om het ontwerpen van een green- of brownfield systeem waarbij de nadruk ligt op engineeren van de meest gunstige en efficiënte layout, rekening houdend met het productieproces.

Hierbij komen verschillende technische disciplines bij elkaar (WTB, ET, PT) met als doel optimaal space management te bereiken.