Actueel

Unica-kantoor Bodegraven na grootschalige renovatie naar label A++

De medewerkers van Unica die werkzaam zijn vanaf het kantoor in Bodegraven, beschikken sinds dit voorjaar over een prachtig vernieuwd pand. Na een grootschalige renovatie werd het kantoor in april opnieuw in gebruik genomen door de ruim 150 medewerkers die Bodegraven als standplaats hebben. Los van de modernisering werd er ook een forse verduurzamingsslag gemaakt; het 50 jaar oude pand kreeg na de renovatie een A++ label toegekend.

Snelle groei Unica in 2021 en sterk groeiperspectief

Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, heeft ook in 2021 uitstekende resultaten behaald. De bedrijfsomzet groeide met 23% tot € 663 miljoen (2020: € 539 miljoen). De ruime omzet- en winstgroei die Unica in de afgelopen jaren noteerde werd daarmee ook in 2021 onverminderd voortgezet. Het operationele resultaat (EBITDA) liet een sterke groei zien van 37% naar € 56,4 miljoen (2020: € 41,2 miljoen). De jaarcijfers onderstrepen het sterke toekomstperspectief van de technische dienstverlening in het algemeen en van het krachtige netwerk van Unica-bedrijven in het bijzonder. Vanwege het sterke groeipotentieel van de negen bedrijvenclusters verwacht Unica in 2022 opnieuw een hoger rendement en een omzetgroei naar minimaal € 750 miljoen te kunnen realiseren.

Automatische blusinstallatie als gelijkwaardige oplossing in parkeergarages

Per 1 oktober 2022 wordt het huidige Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). De aanleiding zijn de toenemende autobranden in parkeergarages. In het BBL wordt onder andere opgenomen dat parkeergarages in bepaalde situaties moeten worden voorzien van een automatische blusinstallatie. Tot op heden wordt een automatische blusinstallatie regelmatig toegepast als gelijkwaardigheidsoplossing binnen de kaders van het Bouwbesluit 2012.