DC laadpalen

Wellicht heb je ze weleens gezien langs de snelweg: grote laadpunten die snel auto’s kunnen opladen zodat ze weer verder kunnen zonder uren vast te zitten. Dit zijn dus DC laadpunten en deze zijn een geheel ander type dan de welbekende AC laadpunten. 

AC laden wordt op dit moment vaak verkozen boven DC laden. Men kiest dus meer voor AC laadpunten in Nederland en hierdoor lopen we achter met het percentage DC laadpunten in Europa. Nederland heeft dus een lagere hoeveelheid DC laadpunten t.o.v. AC laadpunten. Deze keuze komt doordat AC laden meer gemak op de korte termijn geeft omdat het aanschaffen van AC laadpunten minder kost en minder vermogen vraagt. Door de lagere vermogens van AC laden zijn er dus minder complexe vraagstukken m.b.t. de netaansluiting. Maar door toenemende vermogens van batterijpakketten en vraag naar parkeerplekken met een laadpunt is er meer nodig voor de toekomst. Laadpalen met grotere vermogens en met gelijkstroom (DC) zijn dus aantrekkelijk aangezien deze sneller laden waardoor minder laadpunten nodig zijn. Waar het vermogen van AC laden eindigt bij 22 kilowatt begint hier het vermogen van DC laden, wat vanaf daar tot wel 600 kilowatt kan oplopen. En waar een 22 kilowatt laadpunt een auto in 8 uur oplaadt kan een 50 kilowatt DC laadpunt dit al in 4 uur en duurt dit slechts 10 minuten bij 350 kilowatt. 

Voordelen

DC laden komt met een aantal voordelen t.o.v. AC laden: 

  • DC laadt dus sneller en met grotere vermogens waardoor dit geschikt is voor zwaardere bedrijfs(vracht)wagens.  

  • DC laden biedt meer flexibiliteit doordat verschillende voertuigen en laadvermogens gefaciliteerd kunnen worden. 

  • DC laden maakt ook meer parkeerruimte mogelijk aangezien het meerdere voertuigen in een korte tijd kan laden waardoor er minder sprake is van ‘laadpaalklevers’.  

Een negatief punt van DC laden is dat het zoveel vermogen vraagt van de netaansluiting dat de klant wel moet kijken naar integrale elektrotechnische oplossingen om in de toekomst het energieverbruik efficiënter en effectiever in te richten om verzwaring van de netaansluiting te voorkomen. Maar het is belangrijk om te realiseren dat deze oplossingen waarde kunnen toevoegen en ook een goede investering zijn in een toekomst waarin DC laden steeds relevanter wordt en waar het energiemanagement van gebouwen ook steeds slimmer moet zijn doordat de druk op het elektriciteitsnet alleen maar toeneemt. Het nadeel van de hogere vermogens van DC laden kan dus ook een voordeel zijn omdat het je forceert om te denken over vraagstukken die vrijwel zeker aan bod zullen komen in de toekomst.