Drinkwaterveiligheid

 Veilig en gezond drinkwater in elk gebouw

Het Nederlandse drinkwater moet aan strenge, wettelijk verplichte kwaliteitseisen voldoen om te voorkomen dat bacteriën zoals de legionellabacterie, de kans krijgen om te groeien en mensen ziek te maken. Unica Building Services neemt de zorg voor veilig drinkwater en legionellapreventie in gebouwen op zich met effectief beheer en onderhoud.

 

Aantal legionellabesmettingen neemt toe

De afgelopen jaren neemt het aantal legionellabesmettingen in Nederland toe. In 2016 waren het er 454, maar in 2019 is dit al gestegen richting het recordaantal van 561. Deze toename is mogelijk te verklaren door veranderingen in het klimaat, wat de legionellabacterie de kans geeft om verder te groeien en uiteindelijk een grotere bedreiging te vormen voor de gezondheid. De overheid heeft het al langer wettelijk verplicht gesteld voor organisatie gesteld om preventieve maatregelen te nemen die de kwaliteit van drinkwater borgen en de kans op legionellabesmettingen verkleinen en het feit dat het aantal besmettingen toe neemt laat zien dat dit hard nodig is.

 

Unica is BRL6010 gecertificeerd specialist

Als gecertificeerd specialist op gebied van drinkwaterveiligheid en legionellapreventie neemt Unica Building Services de zorg voor gezond en veilig drinkwater in gebouwen over. Onze specialisten zijn BRL 6010 gecertificeerd en kunnen dus voor alle soorten organisaties de drinkwaterveiligheid verzorgen.

 

Wat u kunt verwachten: 

vHet inventariseren van risico’s in de drinkwaterinstallatie

vOpstellen van legionellabeheersplannen

vHet oplossen van legionellabesmettingen in drinkwaterinstallaties

vUitvoeren wettelijke verplichte onderhoudswerkzaamheden

vUitvoeren van legionellabeheerstaken

 

 

cc

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de risico's van een legionellabesmetting in uw gebouw of wat er komt kijken bij het borgen van drinkwaterveiligheid? Bekijk dan onderstaande brochure. 

 

cc