Engineering & ontwerp

De betrokkenheid bij het complete ontwerp- en engineeringstraject van Unica is hoog en intensief. Het ontwerp wordt omgezet in een doordacht technisch- en functioneel ontwerp. Maakbaarheid, haalbaarheid en betrouwbaarheid staan voor onze klanten centraal.

Building Information Modeling
Onze specialistische engineers verzorgen haalbaarheidsstudies en volledige systeemontwerpen. Vanuit een combinatie van expertise en passie voor techniekprocessen, werken we voornamelijk volgens Building Information Modeling (BIM). Unica heeft de kennis in huis, of het nu gaat over productkeuzes, bouwmethodieken, montagetechnieken of veiligheid.

Te allen tijde is ons uitgangspunt het ontwerpen en realiseren van een optimaal gebouw binnen de kaders van de klantwensen over de gehele levensduur van een gebouw.

Impressie virtuele mockup: Door de toepassing van onze BIM werkmethodiek kan Unica 360° visuals vooraf delen met opdrachtgevers en de gebruiker van het gebouw (gebruik uw smartphone of tablet en scan de link).