Building Information Modeling (BIM)

Unica Building Projects is intensief betrokken bij het complete engineeringstraject voorafgaand aan nieuwbouw of renovatie.

Of het nu concept-, basisontwerp of detailengineering betreft, de engineers van Unica Building Projects verzorgen de volledige systeemontwerpen en haalbaarheidsstudies. Unica zorgt bovendien voor alle benodigde tekeningen en documenten, zoals uitvoeringstekeningen, materiaallijsten en begrotingen. Deze vormen de basis voor de bouw van de installatie. Brede vakkennis garandeert een doordacht technisch en functioneel ontwerp, dat veelal gemaakt wordt volgens Building Information Modeling (BIM).

BIM is een ideale manier om virtueel te bouwen, met ondersteuning van een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens voor het ontwerp-, bouw- en beheerproces worden geïntegreerd. Het toepassen van BIM vraagt om een actieve en intensieve manier van samenwerken tussen de bouwpartners. Hierdoor is het mogelijk in een vroeg stadium ontwerpbesluiten te maken, problemen te detecteren en op te lossen waardoor de uitvoering substantieel minder bouwfouten en/of ontwerpwijzigingen met zich meebrengt.